Các loại thi thực di dân

Theo Luật Di dân Hoa Kỳ, thị thực di dân bao gồm 5 loại liệt kê dưới đây:

- Các thành viên trực hệ
- Các thành viên gia đình

- Thị thực làm việc
- Thị thực dành cho người trúng thưởng
- Thị thực Trẻ Lai

Thị thực dành cho thành viên trực hệ

Theo Luật Di dân Hoa Kỳ, không có hạn chế về số lượng thị thực được cấp hàng năm cho các loại thị thực diện này. Những loại thị thực liệt kê bên dưới là thị thực dành cho thành viên trực hệ của công dân Hoa Kỳ:

 • IR1/CR1 : Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ. Đọc thêm
 • IR2/CR2 : Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi
 • IR3: Con nuôi của công dân Hoa Kỳ
 • IR4: Con nuôi của công dân Hoa Kỳ (được nhận nuôi ở Hoa Kỳ)
 • IR5: Cha/mẹ đẻ hay cha/mẹ kế của công dân Hoa Kỳ
 • K1: Hôn phu (thê) của công dân Hoa Kỳ. Đọc thêm
 • K3: Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ. Đọc thêm

Để biết thêm thông tin về vấn đề con nuôi của công dân Hoa Kỳ, vui lòng xem tại: http://hanoi.usembassy.gov/orphan_visas.html hoặc http://adoption.state.gov.

Thị thực dành cho thành viên gia đình

Có một số loại thị thực dành cho các thành viên trong gia đình của công dân Hoa Kỳ và của Thường Trú Nhân. Số lượng thị thực cấp cho các loại thị thực này bị giới hạn hàng năm. Hồ sơ được giải quyết căn cứ vào thứ tự ngày mở hồ sơ tại Sở Di Trú Hoa Kỳ. Ngày mở hồ sơ được gọi là ngày ưu tiên. Để xem ngày ưu tiên hiện đến lượt giải quyết của các hồ sơ, vui lòng xem trên Bản tin thị thực trên trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

 • F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ
 • F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân
 • V: Thị thực không di dân cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân để đến Hoa Kỳ chờ giải quyết hồ sơ bảo lãnh di dân F2A. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
 • F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân
 • F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ
 • F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ

Thị thực làm việc

Đối với thị thực di dân để làm việc, công ty bảo lãnh ở Hoa Kỳ cần có một yêu cầu công việc đặc biệt để xin bảo lãnh đương đơn sang định cư tại Hoa Kỳ. Thị thực làm việc bao gồm 5 loại. Có thể cần phải có chứng nhận của Bộ Lao Động Hoa Kỳ và một hồ sơ bảo lãnh được mở tại Sở Di Trú Hoa Kỳ để đương đơn xin thị thực làm việc.

 • E1: Nhân viên thuộc diện ưu tiên. Đọc thêm
 • E2: Chuyên viên có bằng cấp cao. Đọc thêm
 • E3: Công nhân có tay nghề. Đọc thêm
 • E4: Di dân theo loại thị thực đặc biệt. Đọc thêm
 • E5: Di dân thông qua đầu tư. Đọc thêm

Để biết thêm thông tin về các loại thị thực di dân, vui lòng xem trên trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Thị thực dành cho người trúng thưởng

Chương trình visa đi Hoa Kỳ theo chương trình trúng thưởng (Diversity visa) do những kẻ gian lận gửi thư và thư điện tử giả mạo.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bộ phận thị thực, khuyến cáo về sự gia tăng trong việc giả mạo gửi thư điện tử và thư cho những đương đơn xin thị thực đi Mỹ theo chương trình trúng thưởng. Những kẻ lừa đảo đứng sau những thư điện tử và thư đã tự nhận là đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ nhằm mục đích rút tiền từ những đương đơn xin định cư vào Hoa kỳ theo chương trình nêu trên.

Tất cả những đương đơn nên hiểu và nhận biết thông tin do Hội Đồng Thương Mại Liên Bang cung cấp về thị thực dạng trúng thưởng giả mạo này. Đương đơn được khuyến khích nên tham khảo qui định và thủ tục của chương trình này để có thể biết khi nào sự việc xảy ra, xảy ra như thế nào và từ đâu.

Cuối cùng, xin lưu ý tất cả đương đơn tham gia chương trình visa trúng thưởng DV-2012 sẽ không nhận được thư thông báo từ Chính phủ Hoa Kỳ mà phải kiểm tra tinh trạng hồ sơ của mình trên mạng an ninh trực tuyến. Để biết thông tin chung về visa đi Mỹ theo chương trình trúng thưởng (Diversity visa), vui lòng xem trên website của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Kiểm tra tình trạng hồ sơ Chương trình định cư theo dạng trúng thưởng chỉ được cung cấp qua hệ thống trực tuyến an toàn của Bộ Ngoại Giao. Thông tin giả mạo có liên quan đến thị thực trúng thưởng, vui lòng xem trên website của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Lưu ý: Công dân Việt Nam không có tiêu chuẩn được cấp thị thực trúng thưởng DV-2012.

Thị thực Trẻ Lai

Luật di dân Hoa Kỳ định nghĩa Trẻ Lai “là người được sinh ra tại Việt Nam sau ngày 1 tháng 1 năm 1962 và trước ngày 1 tháng 1 năm 1976 có cha là Công dân Hoa Kỳ.” Để biết thêm thông tin về diện thị thực Trẻ Lai, vui lòng nhấp vào đây.

Chú thích:

- IR1/CR1: Người vợ/chồng đã kết hôn hợp pháp với công dân Hoa Kỳ. Do đó, hồ sơ bảo lãnh chỉ được mở sau khi có giấy chứng nhận kết hôn (hôn thú). Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và có tình trạng lưu trú ở Hoa Kỳ.
- IR2/CR2: - Con riêng chỉ đủ điều kiện xin định cư nếu cuộc hôn nhân của cha/mẹ với người bảo lãnh được thiết lập trước khi người con riêng được 18 tuổi. - Mỗi đương đơn xin di dân phải được mở một hồ sơ bảo lãnh riêng. - Hồ sơ bảo lãnh không có đương đơn đi kèm.
- IR5:

 • Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh hồ sơ phải từ 21 tuổi trở lên.
 • Cha/mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin di dân khi cuộc hôn nhân của họ với cha/mẹ của người bảo lãnh được thiết lập trước khi người bảo lãnh được 18 tuổi.
 • Nếu đã được xin làm con nuôi hợp pháp, người bảo lãnh có thể không bảo lãnh được cho cha/mẹ đẻ.
 • Mỗi đương đơn xin di dân phải có một hồ sơ bảo lãnh riêng.

- K-1:
Công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin bảo lãnh cho hôn phu (thê) nếu:

 • Cả hai đều có tình trạng hợp pháp để kết hôn;
 • Đương đơn phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người hôn phu (thê) đến Hoa Kỳ với thị thực hôn phu (thê);
 • Người hôn phu (thê) sẽ chuyển sang tình trạng lưu trú lâu dài ở Hoa Kỳ sau khi kết hôn với người bảo lãnh; và
 • Người bảo lãnh và hôn phu (thê) phải gặp gỡ trực tiếp trong vòng 2 hai năm vừa qua. o Con riêng còn độc thân, dưới 21 tuổi của hôn phu (thê) Công dân Hoa Kỳ có thể xin thị thực K-2 theo hồ sơ bảo lãnh K-1. Tên của (những) người con đó phải được ghi trong hồ sơ bảo lãnh. o Con của người hôn phu (thê) Công dân Hoa Kỳ (K-2) có thể đi cùng với cha/mẹ (K-1) hay đi theo sau trong vòng một năm kể từ ngày cha/mẹ (K-1) được cấp thị thực.

- K-3: Loại thị thực dành cho vợ/chồng của Công dân Hoa Kỳ. Trước tiên, người bảo lãnh cần mở một hồ sơ bảo lãnh di dân (Mẫu đơn I-130) cho mỗi đương đơn, sau đó mới mở thêm một hồ sơ bảo lãnh K-3 (Mẫu đơn I-129F) cho vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của K-3.

 • Đương đơn sẽ xin thị thực K-3, và thị thực phải được cấp tại nước mà người bảo lãnh kết hôn với đương đơn xin thị thực
 • Con của K-3 có thể đến Hoa Kỳ bằng thị thực K-4 với điều kiện đương đơn chính đã có thị thực K-3 hay đang giữ tình trạng K-3.
 • Không cần phải mở riêng một hồ sơ bảo lãnh (Mẫu đơn I-129F) cho con. Người con có thể cùng hồ sơ với đương đơn chính của hồ sơ bảo lãnh K-3.

- F1: Con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ (bao gồm cả người phụ thuộc là con độc thân, dưới 21 tuổi nếu có). Đương đơn loại thị thực này phải giữ tình trạng độc thân. Nếu như đương đơn kết hôn, loại thị thực sẽ chuyển thành diện - F3 (Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ).
- F2A: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân. Hồ sơ bảo lãnh có thể bao gồm vợ/chồng và con của Thường Trú Nhân. Tuy nhiên, khi người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, mỗi người con sẽ cần có một hồ sơ riêng. Khi nhập quốc tịch, người bảo lãnh cần gởi bằng chứng nhập tịch của mình đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) hay Lãnh sự quán (nếu hồ sơ đã chuyển về văn phòng chúng tôi).

 • V: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân có thể xin thị thực diện V với các điều kiện sau:

- Hồ sơ bảo lãnh di dân (mẫu I-130) được mở trước hay vào ngày 21 tháng 12 năm 2000.

 • Hồ sơ bảo lãnh mở đã được 3 năm trở lên;
 • Hồ sơ chưa đến lượt giải quyết;
 • Đương đơn chưa được phỏng vấn hay chưa được xếp lịch phỏng vấn xin thị thực di dân; - Hồ sơ bảo lãnh chưa được chuyển đến Đại sứ/Lãnh sự quán Mỹ;
 • Đương đơn hội đủ điều kiện để xin thị thực di dân.
 • F2B: Con độc thân, trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân (bao gồm cả người phụ thuộc là con độc thân, dưới 21 tuổi , nếu có). Lưu ý, hồ sơ bảo lãnh sẽ không còn hiệu lực nếu như đương đơn kết hôn trước ngày người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ.
 • F3: Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ . Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn được xin thị thực di dân theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.
 • F4: Anh, chi, em của công dân Hoa Kỳ. o Người bảo lãnh (công dân Hoa Kỳ) phải từ 21 tuổi trở lên. o Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn được xin thị thực di dân theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.


Chúc Quý vị may mắn !

Để được tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi:

Trung tâm Du Học, Di Trú và Du Lịch [ SAIT ]
Tel: [ 08 ] 6290 6494 I [ 08 ] 6290 6495 I  Fax: [ 08 ] 6290 6269
Di động: 090 7777 185  I Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • Chúc mừng đạt VISA

 • Tin tức

Điểm nhấn

Gia hạn Visa Hoa Kỳ không cần phỏng vấn
Chương trình Định cư diện Đầu tư (EB 5)
Chương trình Thực tập sinh tại Canada
Thẻ Doanh nhân APEC
Làm việc khi đang học tại Úc
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Đối tác

Bài được quan tâm

 
Bộ Nội An Hoa Kỳ (U.S. Homeland Security) và Bộ Ngoại Giao (U.S. State Department)

 
Một nhóm Thượng nghị sĩ hai đảng Hoa Kỳ sắp sửa công bố đề nghị cải tổ sâu rộng cơ chế di trú của quốc gia.

 
Visa diện K-1 (tức là diện vị hôn phu, vị hôn thê) là visa giới hạn cho “người thừa hưởng” nhập cảnh Hoa Kỳ và được ở lại Hoa Kỳ 90 ngày để lập hôn thú với “người bảo lãnh.”

 
Vấn đề hồ sơ lập hôn thú giả để hưởng quyền lợi di trú hoặc ly dị giả để hưởng diện ưu tiên cao hơn

 
Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép các công dân Hoa Kỳ nhận con nuôi người Việt Nam, hãng tin Hoa Kỳ AP dẫn lời một thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đang ở thăm Việt Nam cho biết.

 
Các giới chức của Cơ quan di trú Hoa Kỳ cho hay con số giới hạn 65.000 visa nhập cảnh dành cho

 
Các giới chức Hoa Kỳ cho hay, các công ty lớn và tổng công đoàn lao động đã đạt thỏa thuận qua đó, những người

 
Như đã trình bày phần I, sau khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi thông báo cho người bảo lãnh

ĐẦU TƯ NHẬN THẺ XANH TẠI MỸ

Luckys Farmers Market là một trong những tập đoàn siêu thị về thực phẩm thành công tại Hoa Kỳ. ...

Xem tiếp...